sábado, 6 de novembro de 2010

You're faking it, time to admit it

Then it's all fake, isn't it?
Fake hair,
Fake lashes,
Fake tits.
What else are you faking?

Um comentário:

Leia também